17 czerwca Rada Rodziców zwróciła się do Przewodniczącego i Rady Gminy Czernica z uprzejmą informacją o powołaniu Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Dobrzykowicach.

Attachments:
Download this file (Wniosek 7. Społeczny Komitet Budowy Szkoły.pdf)Społeczny Komitet Budowy Szkoły [ ]36 kB

15 czerwca Rada Rodziców zwróciła się z pismem do Wójta Gminy Czernica o podjęcie podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpiecznej drogi do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach.

7 czerwca Rada Rodziców Szkoły w Dobrzykowicach zwróciła się do dyrekcji Szkoły o podjęcie działań związanych z poprawą warunków edukacji dzieci w zakresie kultury fizycznej.

7 czerwca 2011 Rada Rodziców wystosowała pismo do Powiatowego Nadzoru Budowlanego zwracając się o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu  wyeliminowanie zagrożenia życia dzieci i innych osób przechodzących chodnikiem przy ulicy Stawowej w Dobrzykowicach, spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem pokrycia dachowego.

7 czerwca Rada Rodziców zwróciła się do Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach z uprzejmą prośbą o zainicjowanie i organizację powołania Rady Szkoły. Powołana Rada Szkoły jako społeczny organ w systemie oświaty stanowiłaby istotne wsparcie podejmowanych obecnie działań i inicjatyw Rady Rodziców oraz powołanego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, a także Dyrekcji Szkoły.

Attachments:
Download this file (Wniosek 5- Powołanie Rady Szkoły.pdf)Wniosek o powołanie Rady Szkoły[ ]37 kB