28 czerwca na sesji Rady Gminy Czernica została przedstawiona przygotowana przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Dobrzykowicach oraz przez Radę Rodziców, Sołectwo i Dyrekcję Szkoły w Dobrzykowicach prezentacja dotycząca analizy demograficznej w Gminie Czernica na przełomie lat 2004-2011.

Czytaj więcej: Prezentacja Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Dobrzykowicach na sesji Rady Gminy

15 czerwca w szkole w Dobrzykowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Dobrzykowicach z radnymi: Maria Marcinów-Maciejczyk, Halina Popiołek, Paweł Falkiewicz, Anna Andrus, Katarzyna Mularczyk.

Na spotkaniu obecnym radnym mieszkańcy przedstawili swoje argumenty za jak najszybszym rozpoczęciem budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach.

7 czerwca został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Dobrzykowicach.

Komitet ten ma na celu propagowanie, wśród okolicznych mieszkańców jak i również wśród władz naszej Gminy i Powiatu, potrzeby budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach.

Istniejący w naszej wsi budynek szkolny nie jest w stanie zapewnić właściwego standardu obsługi w zakresie edukacji najmłodszych, a jednocześnie wykazuje stosunkowo duże koszty utrzymania.

Misją każdej szkoły jest zapewnienie dzieciom najlepszych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dostosowanego do ich wieku, potrzeb i predyspozycji. Niestety w naszej szkole przy tak dużej liczbie dzieci misja ta jest ograniczona do minimum, ze względu na brak miejsca na dodatkowe sale, brak możliwości lepszego wyposażenia klas, czy zbyt małą salę gimnastyczną.

Z roku na rok zwiększa się liczba uczniów, a niestety nie nadążają za tym warunki lokalowe szkoły. Szkoła w Dobrzykowicach została założona w 1945 i od tamtej pory mieści się w tym samym budynku. Ne ma możliwości ani unowocześnienia ani ulepszenia istniejącego budynku tak, aby spełniał wymogi nowoczesnej i godnej naszych dzieci szkoły.

Do naszej placówki uczęszczają dzieci z czterech wsi : Dobrzykowic, Krzykowa, Nadolic Małych i Nadolic Wielkich. Obecnie w szkole uczy się 163 dzieci. Potrzeby są znacznie większe, ale ze względu na warunki lokalowe i brak miejsca w klasach nie ma możliwości przyjęcia większej liczby dzieci, w związku z tym, są one odsyłane do innych placówek.

Rozwój naszej części gminy, wraz z dynamicznie zwiększającą się liczbą młodych mieszkańców, na terenie nowo powstających osiedli mieszkaniowych, jak również wzrost nowonarodzonych dzieci w naszych wsiach (ok 20 chrztów rocznie w każdej parafii) wymusza konieczność zapewnienia miejsc do nauki, dlatego potrzeba wybudowania nowej szkoły jest uzasadniona.

Prosimy wszystkich, którym zależy na edukacji dzieci o wspieranie nas w dążeniu do osiągnięcia tego celu.