Mieszkańcy Wojnowa, Strachocina, Strachocic i Kowal w dniu 12 lutego (środa) w godzinach 15.30 do 17.30 organizują akcję protestacyjną w formie blokady drogi - przy mostach Chrobrego od strony Swojczyc, koło ulicy Monopolowa/Betonowa i przy ulicy Kowalskiej 125

Powody protestu są następujące:

  1. Ciągłe odraczane w czasie przedłużenie łącznika aglomeracyjnego A4-S8 z Łan do Długołęki

  2. Brak budowy obiecywanej od 40 lat trasy Jelczańsko-Swojczyckiej

  3. Żądanie uruchomienia tramwaju dwusystemowego/szynobusu na istniejącym torowisku

  4. Szereg mniejszych inwestycji, jak np. natychmiastowa budowa brakujących zatok autobusowych na ul. Strachocińskiej i Swojczyckiej.

  5. Ignorancji władz miasta i brak systemowych rozwiązań problemów komunikacyjnych w rejonie w/w osiedli.