Stowarzyszenie na rzecz budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach Nowoczesna Szkoła zaprasza członków do udziału z Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 28.12.2016 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach.
Tematem zebrania jest wybór nowych władz Stowarzyszenia oraz zmiany zapisów w Statucie Stowarzyszenia.